Prekių gražinimas ir garantija

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su UAB „Keturkojis“ internetine parduotuve Keturkojis.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu keturkojis@keturkojis.lt nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, grąžinimo priežąstį, užsakymo ar pardavimo saskaitos numerį) ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo daikto pristatymo / atsiėmimo dienos.
Sutarties nutraukimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tuo atveju, jeigu:
 • Ne maisto prekė nebuvo sugadinta arba pradaryta, prekė nebuvo naudojama ir neturi išorinių pažeidimų.
 • Maisto prekės galiojimas laikas yra pasibaigęs, arba pastebimi akivaizdūs Jusliniai prekės kokybės pakitimai.
 • Maisto pakuotė transportavimo metu yra pažeista.
Jei netenkina įsigytos prekės kokybė pirkėjas gali reikalauti:
 • Pakeisti tinkamos kokybės preke
 • Atitinkamai sumažinti kainą
 • Grąžinti už prekę sumokėtus pinigus
Kita:
 • Prekę reikia grąžinti sutartu adresu.
 • Grąžinant kokybiską prekę, už jos grąžinimą ir grąžino ilaidas atsakingas pats pirkėjas
 • Pinigai grąžinami bankiniu pavedinimu į asmeninę pirkėjo sąskaitą per dešimt darbo dienų.
 • Pasirašydami prekės priėmimo-perdavimo dokumentą, Jūs patvirtinate, jog prekė yra tinkama, nėra transportavimo ar kitokių mechaninių pažeidimų. Todėl kiekvieną kartą gavę prekes, apžiūrėkite, ar pakuotė nepažeista, ar nesimato kitokių mechaninių ar Jums įtartinų pažeidimų. Esant prekės išoriniams pažeidimams, Jūs turite teisę nepriimti iš kurjerio pristatytos siuntinio.
 • Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217 ir šį įsakymą papildančiais teisės aktais ir jų pakeitimais:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420479